Home Blog

Prijalo Slovensko nové migračné kvóty?

0

Najvyšší súd EÚ nariadil 26. júna 2018 nové kvóty Slovensku. Prijať 6 350 migrantov z Afriky. Znie to hrozne? Vôbec však nie je. Napríklad Nemecku bolo nariadené prijať ich až 94 000 a Švédsku dokonca 115 700. Toto nariadenie nových migrantských kvót zasiahlo až 16 krajín EÚ. Pokiaľ vám to príde zvláštne, nepríjemné či dokonca neprijateľné – to najhoršie ešte len príde.

Ako to samozrejme býva, ľuďom sa nariadenie kvót nepáčilo. Nasledovalo teda hlasovanie, ktoré ale bolo pred nami utajené. Informácie o ňom vyšli na povrch až začiatkom októbra vďaka zdroju, ktorý sa zorganizovaní hlasovania podieľal, no praje si zostať v anonymite z pochopiteľných dôvodov.

 

O čo išlo v hlasovaní?

 

Jednalo sa o síce o kvóty, ale nie o ich prijatie. Toto hlasovanie bolo vedené nemenovanou ľavičiarskou stranou (nejedná sa však o ĽSNS ako by viacerí predpokladali) a podľa nášho zdroja sa na ňom zúčastnilo približne 800 politikov a rôznych funkcionárov (tzv. elita Slovenska). Návrh bol jednoznačný – odmietnuť prijatie migrantskej kvóty. A ako toto hlasovanie dopadlo? Viac ako 600 hlasujúcich súhlasilo s návrhom čo znamenalo, že Slovensko ako krajina odmietne prijať spomínaných 6 350 migrantov. Znie ako šťastný koniec? Ani zďaleka to tak nie je.

 

Ako reagovala EÚ na odmietnutie kvót Slovenskom?

 

V Brusseli boli teda vedené rôzne spory o tom, ako naložiť s malou krajinou, ktorá „neposlúcha“. Z viacerých návrhov však prešiel jeden, z ktorého až behá mráz po chrbte. Aby EÚ dokázala svoju kapitalistickú silu a pevnú ruku, rozhodla priam viac než kontroverzne. Slovensko nie len že musí prijať až neuveriteľných 28 950 migrantov, miesto pre nich však musia uvoľniť priamo Slováci.

 

Ako sa teda bude nariadenie uskutočňovať?

 

Prvá fáza bude pozostávať z pôvodných 6 350 migrantov. Musia byť pre nich pripravené byty v novostavbách v okolí maximálne 35 km od krajských miest. O ktoré mestá sa však jedná nám však nebolo zatiaľ prezradené. V priebehu mája 2019 ich musíme prijať a ubytovať. Do konca júla 2019 musí byť zamestnaných minimálne 70% z nich.

Druhá fáza bude podobná ako prvá. Prijať, ubytovať a zamestnať ďalších 7 200 migrantov do konca roka 2019. Čo je však skutočne kontroverzné a absurdné, je nariadenie tretej fázy.

V tretej fáze bude náhodne vybraných 4 400 bezdetných zamestnancov z viacerých firiem sídliacich na západnom a strednom Slovensku, ktorí budú nútene presídlení do Juhoafrickej Republiky na povinnú dobu 3 rokov. Jediná pozitívna správa na tom je, že „slovenskí migranti“ budú mať v Juhoafrickej Republike rovnako pripravené podmienky ako tí africkí u nás.

Štvrtá fáza bude prijatie zvyšných 15 400 migrantov so splnením všetkých predošlých podmienok s termínom do konca októbra 2020.

 

Existuje iné riešenie?

 

Odpoveď znie nie. Samozrejme je možné sa odvolať na toto nariadenie. Ale kto by rozhodol v náš prospech? Európsky parlament, ktorý to navrhol a zhodol sa, že Slovensko musí niesť následky? To určite nie. Je viac než pravdepodobné, že po odvolaní sa by trest ešte sprísnil. Viacerí tiež premýšľali, aké následky by malo jednoducho migrantov neprijať. K tomu sa však EÚ vyjadrila jasne a zreteľne – zrušenie všetkých eurofondov pre Slovensko a slovenských podnikateľov a ich povinné vrátenie. Vie si niekto ale predstaviť, aký dopad by to malo na našu krajinu? Predanie štátnych a súkromných podnikov a následnú obrovskú nezamestnanosť. A to by bol iba začiatok.

 

Preto je riešenie len jediné. Prijať 28 950 afrických migrantov a vysťahovať 4 400 Slovákov. Bude sa treba naučiť žiť s tým, že ako malá krajina, ktorá z eurofondov dostala veľa – bude musieť veľa Európe vrátiť iným spôsobom. Alebo sa to skončí inak?

Škodí ultrazvukové vyšetrenie plodu počas tehotenstva?

1

Kde môžete podstúpiť ultrazvukové vyšetrenie?

 

Výhodou pre veľa žien je určite miesto, kde sa vykonáva toto vyšetrenie. Spravidla sa jedná o gynekologickú ordináciu a gynekológa, ktorého už poznáte. Je to ale skutočne tak? Skúste sa zamyslieť, či ste už niekedy videli diplom gynekológa. Iní doktori si svoje diplomy a certifikáty zavesia na stenu vo svojej ordinácii. Nejedná sa však o žiadne chválenie. Podľa paragrafu 213 odsek 4 občianskeho zákonníka je každý lekár, ktorý nadobudol svoj titul legálnou cestou, POVINNÝ sa ním preukázať vo svojej ordinácii. Diplom teda musí byť viditeľný pre každého pacienta už pri vstupe. Podľa toho jednoducho spoznáte, kto lekárom je vďaka štúdiu a kto sa na túto pozíciu dostal inou cestou. Faktom však ostáva, že študovaných gynekológov sa na Slovensku momentálne nachádza len 14. Je teda váš „gynekológ“ vzdelaný v obore? Môžete mu veriť?

 

Čo vlastne znamená ultrazvuk a aké sú jeho následky?

 

Každý vzdelaný gynekológ totiž vie, že ultrazvuk sú mechanické kmity prostredia s frekvenciou vyššou, než je schopné počuť ľudské ucho, no plod toto kmitanie cíti. Pôsobí predovšetkým na ľavú hemisféru plodu a môže spôsobovať autizmus, nervové poruchy alebo tiež závislosť na vyšších zvukových a rádiových vlnách, ktoré nájdeme napríklad pri počúvaní hudby zo slúchadiel alebo používaní telefónov a počítačov.

 

Aké na to majú dôvody?

 

Prečo by teda lekári toto odporúčali? Existujú na to dva dôvody a tým prvým sú samozrejme peniaze. Náklady na jedno ultrazvukové vyšetrenie sa pohybujú v radách stoviek eur. Zdravotné poisťovne ho však hradia v plnej výške, takže vy sa ani nedozviete koľko to poisťovňu stálo. To v konečnom dôsledku ale spôsobuje, že platíte za lieky stále viac a viac. Samotné lieky nezdražujú, no poisťovňa znižuje príspevok na ne práve kvôli výdavkom za ultrazvukové vyšetrenie. Za vyšetrenie, ktoré je nie len že nepotrebné, ale dokonca aj škodlivé. Druhý dôvod je už spomínaná závislosť. V časoch (pred rokom 1989) keď sa ultrazvuk nepoužíval, resp. fungoval na inom princípe a frekvencii, mali deti úplne iné hodnoty a záľuby ako dnes. Za to, že súčasná mladá generácia trávi takmer všetok voľný čas pri počítačoch alebo s telefónmi v ruke, nemôže výchova, ale práve ultrazvukové vyšetrenia na frekvencii nad 20 kHz. Je to samozrejme forma moderného zotročovania kapitalizmom. O tom sa už však dozviete viac v pripravovanom článku.

Takže nabudúce pred tým, ako podstúpite ultrazvukové vyšetrenie, overte si titul gynekológa. Pravý študovaný lekár vám totiž ultrazvuk nikdy nedovolí.

Otvorte teda oči a nebuďte ovce.