Prijalo Slovensko nové migračné kvóty?

0
10

Najvyšší súd EÚ nariadil 26. júna 2018 nové kvóty Slovensku. Prijať 6 350 migrantov z Afriky. Znie to hrozne? Vôbec však nie je. Napríklad Nemecku bolo nariadené prijať ich až 94 000 a Švédsku dokonca 115 700. Toto nariadenie nových migrantských kvót zasiahlo až 16 krajín EÚ. Pokiaľ vám to príde zvláštne, nepríjemné či dokonca neprijateľné – to najhoršie ešte len príde.

Ako to samozrejme býva, ľuďom sa nariadenie kvót nepáčilo. Nasledovalo teda hlasovanie, ktoré ale bolo pred nami utajené. Informácie o ňom vyšli na povrch až začiatkom októbra vďaka zdroju, ktorý sa zorganizovaní hlasovania podieľal, no praje si zostať v anonymite z pochopiteľných dôvodov.

 

O čo išlo v hlasovaní?

 

Jednalo sa o síce o kvóty, ale nie o ich prijatie. Toto hlasovanie bolo vedené nemenovanou ľavičiarskou stranou (nejedná sa však o ĽSNS ako by viacerí predpokladali) a podľa nášho zdroja sa na ňom zúčastnilo približne 800 politikov a rôznych funkcionárov (tzv. elita Slovenska). Návrh bol jednoznačný – odmietnuť prijatie migrantskej kvóty. A ako toto hlasovanie dopadlo? Viac ako 600 hlasujúcich súhlasilo s návrhom čo znamenalo, že Slovensko ako krajina odmietne prijať spomínaných 6 350 migrantov. Znie ako šťastný koniec? Ani zďaleka to tak nie je.

 

Ako reagovala EÚ na odmietnutie kvót Slovenskom?

 

V Brusseli boli teda vedené rôzne spory o tom, ako naložiť s malou krajinou, ktorá „neposlúcha“. Z viacerých návrhov však prešiel jeden, z ktorého až behá mráz po chrbte. Aby EÚ dokázala svoju kapitalistickú silu a pevnú ruku, rozhodla priam viac než kontroverzne. Slovensko nie len že musí prijať až neuveriteľných 28 950 migrantov, miesto pre nich však musia uvoľniť priamo Slováci.

 

Ako sa teda bude nariadenie uskutočňovať?

 

Prvá fáza bude pozostávať z pôvodných 6 350 migrantov. Musia byť pre nich pripravené byty v novostavbách v okolí maximálne 35 km od krajských miest. O ktoré mestá sa však jedná nám však nebolo zatiaľ prezradené. V priebehu mája 2019 ich musíme prijať a ubytovať. Do konca júla 2019 musí byť zamestnaných minimálne 70% z nich.

Druhá fáza bude podobná ako prvá. Prijať, ubytovať a zamestnať ďalších 7 200 migrantov do konca roka 2019. Čo je však skutočne kontroverzné a absurdné, je nariadenie tretej fázy.

V tretej fáze bude náhodne vybraných 4 400 bezdetných zamestnancov z viacerých firiem sídliacich na západnom a strednom Slovensku, ktorí budú nútene presídlení do Juhoafrickej Republiky na povinnú dobu 3 rokov. Jediná pozitívna správa na tom je, že „slovenskí migranti“ budú mať v Juhoafrickej Republike rovnako pripravené podmienky ako tí africkí u nás.

Štvrtá fáza bude prijatie zvyšných 15 400 migrantov so splnením všetkých predošlých podmienok s termínom do konca októbra 2020.

 

Existuje iné riešenie?

 

Odpoveď znie nie. Samozrejme je možné sa odvolať na toto nariadenie. Ale kto by rozhodol v náš prospech? Európsky parlament, ktorý to navrhol a zhodol sa, že Slovensko musí niesť následky? To určite nie. Je viac než pravdepodobné, že po odvolaní sa by trest ešte sprísnil. Viacerí tiež premýšľali, aké následky by malo jednoducho migrantov neprijať. K tomu sa však EÚ vyjadrila jasne a zreteľne – zrušenie všetkých eurofondov pre Slovensko a slovenských podnikateľov a ich povinné vrátenie. Vie si niekto ale predstaviť, aký dopad by to malo na našu krajinu? Predanie štátnych a súkromných podnikov a následnú obrovskú nezamestnanosť. A to by bol iba začiatok.

 

Preto je riešenie len jediné. Prijať 28 950 afrických migrantov a vysťahovať 4 400 Slovákov. Bude sa treba naučiť žiť s tým, že ako malá krajina, ktorá z eurofondov dostala veľa – bude musieť veľa Európe vrátiť iným spôsobom. Alebo sa to skončí inak?